Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Chúng tôi là trang web tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng lựa chọn những đơn vị cho vay chất lượng về dịch vụ trên toàn quốc. Ngoài ra, trong trang web có những nội dung cho khách hàng tìm đọc, giúp khách hàng có những thông tin tốt nhất về tài chính

Chúng tôi hoạt động công khai trên các nền tảng website và chúng tôi không phải là đơn vị cho vay tiền, hỗ trợ cho vay vốn.

Địa chỉ website : https://lala.credit

Bình luận

Chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu của người dùng khi bình luận vào trang web của chúng tôi, những dữ liệu này là cơ sở để chúng tôi tư vấn cho người dùng tốt nhất. Ngoài thông tin về bình luận ra, chúng tôi còn thu thập IP của người dùng. Vậy nên, người dùng hãy cân nhắc trước khi bình luận bất cứ điều gì trên trang web

Cookies

Cookies là hệ thống tự động lưu thông tin của người dùng khi truy cập vào website của chúng tôi. Các thông tin như tài khoản, Email, IP… với Cookies người dùng muốn truy cập vào web sẽ đơn giản hơn và bình luận dễ dàng hơn.

Cookies sẽ lưu giữ những thông tin cơ bản của người dùng, người dùng không muốn sử dụng Cookies có thể đóng, bằng cách tắt trình duyệt.

Nội dung nhúng từ website khác

Trên nhiều nội dung có trên website của chúng tôi được chúng tôi sử dụng mã nhúng qua video, hình ảnh, bài viết. Mọi người truy cập vào những website đó đều đúng với những nội dung nhúng và thuận tiện truy cập như vào các trang web khác.

Dữ liệu tồn tại bao lâu

Dữ liệu thông tin và bình luận của người dùng được chúng tôi lưu giữ vô thời hạn. Điều này giúp người dùng bình luận sẽ được hiện ngay lập tức, thay vì đợi chúng tôi kiểm duyệt thông tin.

Chia sẻ thông tin

Với những thông tin trên trang web lala.credit sẽ được lưu giữ nội bộ và được giữ kín. Người dùng không được chia sẻ bất cứ ở đâu.

Với những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang website lala.credit chúng tôi sẽ không tiết lộ cho bên thứ 3, trừ khi người dùng cho phép chúng tôi làm chuyện đó.

Cam kết an toàn

Thông tin các cuộc giao dịch giữ website với người dùng luôn được hệ thống bảo mật SSL giữ an toàn. Vì vậy người dùng hãy tin tưởng vào chúng tôi.

Chúng tôi luôn tôn trong khách hàng, dù khách hàng là ai đi nữa sẽ được hỗ trợ, tư vấn về tài chính tốt nhất.